Distribucija

 

 

Izgradnja uspješnog sistema poslovanja podrazumijeva stalna ulaganja u unaprijeđenje distributivne mreže, ljudskih potencijala i informacionog sistema. Na samom početku poslovanja, prodajne aktivnosti bile su usmerene na veliki broj manjih klijenata, servisa za održavanje i pranje vozila. Vremenom je distribucija sve više usmeravana ka zadovoljavanju potreba velikih klijenata: prodavnica, supermarketa i lanaca benzinskih pumpi.

 

Da bih se liderska pozicija na tržištu osvojila i očuvala, neophodno je obezbediti povjerenje kupaca i to prije svega na osnovu kontinuiranog snabdjevanja u širokom asortimanu i potrebnim količinama robe.

 

ABC Technik svojim klijentima obezbeđuje snabdjevanje iz centralnog magacina u Šamcu i Cirihu i to brzim isporukama robe na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i Švajcarske u roku od 48 sati.

Telefon:     +387 54 620 100

CarWash:  +387 54 620 102

Telefax:        +387 54 620 101

Email:info@abc-technik.com

Telefon:    +41 44 862 3322

CarWash: +41 44 862 3324

Telefax:     +41 44 862 3323

Email:  info@abc-technik.ch

Copyright © 1994-2016 ABC Technik - All rights reserved

 

 ABC Technik, Nemanjića I br. 23, BiH 76230 Šamac